Johdanto

Photo by me, @sterxe

K

iipeily – erityisesti urbaani kiipeily – on ollut minulle intohimo ja tuki vaikeissa tilanteissa. Olen löytänyt korkeuksista rauhaa, jota en ole muutoin löytänyt. Sen takia päätin tehdä päättötyöni liittyen kiipeilyyn. Halusin siis jakaa kokemukseni muille. Nimesin päättötyöni alun perin yksinkertaisesti nimellä Kiipeily, mutta koin, että tämä nimi on liian laaja merkitykseltään kuvamaan varsinaista päättötyöni aihetta, eli tutkimuskysymystäni

Mikä tekee kiipeilystä niin paljon pelkkää harrastusta enemmän? Miksi kiipeily voi olla kokonainen elämäntapavalinta?

Päätin siis nimetä työn nimellä Elämää yläpuolella. Olen pitänyt tämän työn tekemisestä erittäin paljon, ja inspiraatiota on löytynyt kirjoittamiseen. Aluksi olin huolissani, onko aiheeni liian yksinkertainen saadakseni hyvän arvosanan. Kuitenkin tätä työtä tehdessäni aloin nauttia itse kirjoittamisesta, ja tämä oli minulle loistava mahdollisuus jakaa kokemukseni ja tuntemukseni muille. Päästyäni todella käsiksi tähän ajatukseen, jonka halusin jakaa, ymmärsin myös tämän projektin aiheen olevan loistava päättötyöaihe. Toivoin tietysti hyvää arvosanaa, mutta sen jälkeen minusta on alkanut tuntua, että tällä projektilla on myös paljon henkilökohtaista arvoa minulle, ja että sen tekeminen on todella ollut sen arvoista.

Koska tämä teksti on pitkälti perustuva minun kokemuksiini ja tuntemuksiini, on kirjoitustapani ollut hyvin impressionistinen. En ole niinkään keskittynyt luovissa tai pohdiskelevissa teksteissä tarinan kertomiseen, vaan ennemminkin olen pysähtynyt pohtimaan näitä tilanteita ja niistä tulleita tunteita. Koska tämä oli tapa minulle ilmaista kokemukseni, tein myös hyvin pitkälti tapahtumapohjaisen muistelman Galleria kesästä, jona kiipeily oli minulle sanoinkuvailemattoman suuri tuki.

Photo by me, @sterxe

Äidinkielen päättötyö kuitenkin vaati minulta myös muun kirjallisuuden tulkitsemista. Kiipeilystä oli vaikeaa löytää kaunokirjallisia teoksia. Löysin kuitenkin kirjan Kiipeilijä, joka täydellisesti kuvasi sitä, mitä yritin ilmaista tällä työllä. Sen lisäksi luin Carina Räihän – ensimmäisen suomalaisnaisen Everestin huipulla – muistelman suuresta elämänmuutoksestaan. Katsoin myös yhden elokuvahistorian suuren klassikon Safety Last!. Päätös tehdä päättötyö nettisivuna oli selkeä alusta saakka, sillä minulla on kokemusta verkkosivujen tekemisestä, ja koen, että osaan tuoda sisällön paremmin lukijalle tässä muodossa.

Toivon, että työni tuo kokemukseni esille jokaiselle lukijalle ja että jokaisen lukukokemus olisi mukava. Suosittelen, että kaikki kokeilisivat kiipeilyä, ja vielä tärkeämpänä:

Uskaltakaa vapauttaa itsenne, nauttia hetkistänne, ja ylittää esteet; olivat ne sitten niin järki, aidat kuin katotkin.

— Marlo Kuisma

Seuraavaksi:

Jatka etusivulle

www.000webhost.com